Słowo – Dźwięk – Plama

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Słowo – Dźwięk – Plama” realizowanym w ramach Projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Termin: 29 października 2019 godz. 9.00 /pracownia M3/

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu są biblioteki przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów ZSR w Prudniku oraz chętnych z innych szkół
3. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej do tekstu literackiego, jaki zostanie odczytany w czasie trwania konkursu. Tym razem będzie to fragment książki
Michała Hellera „Podróże z filozofią w tle”.
4. Wykonana przez uczestnika praca może przedstawiać zarówno ilustrację do usłyszanego tekstu /sztuka realistyczna/, jak i uczucia oraz emocje z nim związane /sztuka abstrakcyjna/.
5. Praca może być wykonana dowolną techniką. Może mieć także formę collage’u (wykluczamy węgiel ).
6. Uczestnik w ciągu trwania konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną.
7. Organizator zapewnia uczestnikom brystol
8. Konkurs będzie trwał trzy około godziny zegarowe
9. Podczas przeglądu prac uczestnik w kilku słowach opowie o swojej pracy
10. Szczegółowe informacje i zapisy /do 25.10/ w bibliotece technikum.
11. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe.

Cele
1. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni i kreatywności uczniów
2. Pogłębianie wrażliwości na słowo pisane i odbiór literatury
3. Zachęcanie do czytania w czasie wolnym
4. Poszerzanie zainteresowań czytelniczych
5. Wykorzystanie księgozbioru zakupionego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Inspiracją w tej edycji konkursu będzie książka Michała Hellera „Podróże z filozofią w tle”